View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng (điều chỉnh)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
07/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
22/02/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng (Điều chỉnh quy mô diện tích từ 55,2416ha xuống 44,6081ha; bổ sung ngành nghề và nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung từ 2.000m3/ngày đêm lên 7.500m3/ngày đêm)”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬