View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/02/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lộc Phát Tây Ninh
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬