View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ Dự án: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/02/2023
Trích yếu
Dự án: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam. Địa điểm thực hiện dự án: Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đại diện Chủ dự án: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬