View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Laird Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/02/2023
Trích yếu
Dự án Laird Việt Nam” tại Lô K10, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng) xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chủ Dự án: Công ty TNHH Laird Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬