View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án điều chỉnh công suất Trang trại rau, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP và chăn nuôi an toàn sinh học
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/02/2023
Trích yếu
Dự án điều chỉnh công suất Trang trại rau, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP và chăn nuôi an toàn sinh học. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬