View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3382/BTNMT-ĐĐ
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
15/05/2023
Ngày hiệu lực
15/05/2023
Trích yếu
Về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬