View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
719/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
24/03/2023
Ngày hiệu lực
24/03/2023
Trích yếu
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬