View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
40/NQ-CP
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
27/03/2023
Ngày hiệu lực
27/03/2023
Trích yếu
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬