View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
150/NQ-CP
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
Ngày ban hành
14/11/2022
Ngày hiệu lực
14/11/2022
Trích yếu
Về việc Ban hành Kế hoạch hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬