View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4379/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
29/07/2022
Ngày hiệu lực
29/07/2022
Trích yếu
Về việc Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬