View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3256/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
13/06/2022
Ngày hiệu lực
13/06/2022
Trích yếu
Về việc vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬