View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
74/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
12/01/2022
Ngày hiệu lực
12/01/2022
Trích yếu
Về việc thành lập Tổ công tác của Bộ triển khai thực hiện kết quả Hội nghị COP26
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬