View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
17/TNN-NM
Người ký
Nguyễn Minh Khuyến
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
07/01/2022
Ngày hiệu lực
07/01/2022
Trích yếu
Báo cáo tình hình tích nước, vận hành và thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Phúc Long
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬