View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
100/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
07/01/2022
Ngày hiệu lực
07/01/2022
Trích yếu
Báo cáo công tác chỉ đạo vận hành hồ chứa trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2021
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬