View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2652/QĐ- BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
31/12/2021
Ngày hiệu lực
31/12/2021
Trích yếu
Về việc Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬