View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2057/BTNMT-VP
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
04/05/2021
Ngày hiệu lực
04/05/2021
Trích yếu
Vê việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬