View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1845/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
22/04/2021
Ngày hiệu lực
22/04/2021
Trích yếu
Phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬