View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1454/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
30/03/2021
Ngày hiệu lực
30/03/2021
Trích yếu
Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬