View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6431/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
13/11/2020
Ngày hiệu lực
13/11/2020
Trích yếu
Về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬