View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6028/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
28/10/2020
Ngày hiệu lực
28/10/2020
Trích yếu
Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬