View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2572/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
13/05/2020
Ngày hiệu lực
13/05/2020
Trích yếu
Về việc vận hành các hồ chứa trong thời gian từ nay đến ngày 19/7/2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬