View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1086/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
04/03/2020
Ngày hiệu lực
04/03/2020
Trích yếu
Về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬