View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4043/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
20/08/2019
Ngày hiệu lực
20/08/2019
Trích yếu
V/v kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬