View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
2450/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Ngày ký
02/08/2018
Ngày hiệu lực
02/08/2018
Trích yếu
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Bộ TNMT
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬