MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2022 cho 5 lưu vực sông, 02 lưu vực sông ven biển và 8 tỉnh, thành phố. 

Thông tin chi tiết, đầy đủ Bản tin vui lòng truy cập theo đường link sau: http://www.nawapi.gov.vn

 Content Editor ‭[5]‬