MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy 3 Công ty TNHH Wisol Hà Nội”

Thông tin chung

1. Tên dự án: “Nhà máy 3 Công ty TNHH Wisol Hà Nội ”

Địa điểm thực hiện: Lô đất CN4, KCN Bá Thiện, xã Thiện Kế và Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ dự án: Công ty TNHH Wisol Hà Nội

Phạm vi dự án: Diện tích sử dụng 2.326 m2 thuê lại từ Công ty TNHH Daeduck Việt Nam

3. Quy mô, công suất dự án: Linh kiện quản lý dải âm thanh (LFEM) 43.200.000 sản phẩm/năm tương đương 2,65 tấn sản phẩm/năm (Sản xuất linh kiện điện tử)

Công nghệ sản xuất: Nguyên liệu -> Kiểm tra -> Hàn (SMT) -> Rửa -> Làm khô -> Tráng keo-> Khử bọt khí -> Sấy sau tráng keo -> Làm mát -> Mài -> Sấy -> Làm sạch -> Khắc mã -> Cắt -> Sấy khô -> Gia nhiệt -> Sấy -> UV-> Kiểm tra tính năng -> Test kiểm tra sản phẩm (Test độ tin cậy) -> Đóng gói, xuất hàng.

4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:

+ Các hạng mục công trình: Nhà văn phòng, Nhà xưởng và Các công trình tiện tích

+ Hoạt động của dự án:

- Giai đoạn xây dựng: Hoạt động thi công hệ thống hạ tầng và lắp đặt bổ sung, cải tạo các hệ thống bảo vệ môi trường của dự án (công trình xử lý nước thải, khí thải, kho lưu giữ chất thải rắn,…)

- Giai đoạn hoạt động: Hoạt động sản xuất linh kiện quản lý dải âm thanh và bộ lọc sóng âm thanh bề mặt (Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm; Hoạt động sản xuất sản phẩm); Hoạt động sinh hoạt của 120 công nhân viên (công ty không bố trí chỗ ăn nghỉ chuyên gia nước ngoài ở lại nhà máy).

Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có): Dự án thực hiện tại lô đất CN4, KCN Bá Thiện, xã Thiện Kế và Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Định hướng thu hút đầu tư của KCN Bá Thiện đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc” tại Quyết định số 187/QĐBTNMT ngày 30/01/2008. Do đó, chiểu theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐCP, dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬