MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin chung

1. Tên dự án:

Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh

2. Tên chủ dự án

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

3. Vị trí địa lý của địa điểm dự án

Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa nằm trên địa giới của hai phường Kỳ Thịnh và phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điểm đầu tại Km0+00, nút giao bằng với Quốc lộ 12C tại lý trình Km6+360. Điểm cuối Km3+705 giao với tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi cảng Sơn Dương về phía Tây khu liên hợp gang thép Formosa theo quy hoạch. Tổng chiều dài toàn tuyến 3,705km.

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất vĩnh viễn là khoảng 250.930 m2, bao gồm 232.390 m2 thuộc phường Kỳ Thịnh và 18.540 m2 thuộc phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất chi tiết như sau:

Bảng 1.1. Diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn và hiện trạng sử dụng

TT

Loại đất

Ký hiệu

Tổng diện tích (m2)

P. KỲ THỊNH

P. KỲ LONG

Diện tích

Hiện trạng quản lý

Diện tích

Hiện trạng quản lý

I

Đất nông nghiệp

 

236.535,2

218.333,7

 

18.201,5

 

1

Đất trồng lúa nước

LUC

 

 

Đã giao cho các hộ dân sử dụng để trồng lúa.

 

Đã giao cho các hộ dân sử dụng để trồng lúa.

II

Đất phi nông nghiệp

 

14.394,8

14.056,3

 

338,5

 

1

Đất giao thông

DGT

473,9

473,9

Đường giao thông liên thôn

0

 

2

Đất thủy lợi

GTL

270,8

270,8

Kênh tưới tiêu nội đồng

0

 

3

Đất sông ngòi

SON

13.650,1

13.311,6

Sông Quyền

338,5

Suối Trén

III

Đất chưa sử dụng

BCS

0

0

 

0

 

TỔNG CỘNG

 

250.930

232.390

18.5403. 

4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

a. Mục tiêu của dự án

Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư với mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu kinh tế tỉnh, đặc biệt là các hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối, chia sẻ giao thông; đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng.

b. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

Nhóm dự án: Dự án nhóm B

Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp II.

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây

Mời quý độc giả quan tâm, tham gia góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 Content Editor ‭[5]‬