MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thông tin chung về Dự án

1.Tên dự án: Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2.Tên chủ Dự án đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn

3.Địa điểm thực hiện dự án: xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Người đại diện theo pháp luật : Ông  Nguyễn Văn Bình

+ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: 03 năm

+ Thực hiện thi công xây dựng:  Thời gian thực hiện từ Quý 1/2023 đến Quý 3/2026 (33 tháng): Thi công xây dựng và hoàn thiện các hạng mục của dự án gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở mới.

+ Kết thúc đầu tư thực hiện chuyển giao công trình và quản lý hành chính: Quý 4/2026.

- Quy mô đất đai: Tổng diện tích khu đất là 249.090,60 m2. Trong đó:

+ Đất công trình công cộng: 11.481,47  m2.

+ Đất ở: 88.586,04 m2.

+ Đất cây xanh, mặt nước: 56.687,71 m2.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 2.143,68 m2.

+ Đất giao thông: 90.190,70 m2

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn ĐTM của dự án tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm tham gia góp ý đối với dự án tại đây.

 Content Editor ‭[5]‬