MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022.

Thông báo tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022.

Tải thông báo tại đâytại đây

 Content Editor ‭[5]‬