MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá hoa xã Châu Tiến,huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Ngày 04/6/2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam  Thông báo số 1390/ĐCKS-TB Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá hoa xã Châu Tiến,huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An , cụ thể như sau:

1. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá

  • Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản)
  • Tài nguyên khoáng sản trong diện tích khu vực đưa ra đấu giá, bao gồm:

+ Đá hoa làm ốp lát cấp 333 là 510.900 m3;

+ Đá hoa làm bột carbonat calci cấp 333 là 3.707.300 tấn.

- Giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): R = 1% (Một phần trăm)

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

  • Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
  • Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
  • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiếu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản).
  • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật .
  • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

  • Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.
  •  
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký

 Content Editor ‭[5]‬