MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng viên chức ngành tài nguyên và môi trường từ xa theo phương pháp trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 3326/BNV-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2048/BTNMT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa;

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng viên chức ngành tài nguyên và môi trường từ xa theo phương pháp trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III

Thời gian: Học vào các ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần; Khai giảng tháng 5 năm 2021.

Nội dung: Thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến.

Học phí: 3.500.000/Học viên/Khóa học.

2. Khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II

Thời gian: Học vào các ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần; Khai giảng tháng 5 năm 2021.

Nội dung: Thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến.

Học phí: 4.000.000/Học viên/Khóa học.

3. Khóa Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp các chuyên ngành: chuyên ngành địa chính; chuyên ngành đo đạc bản đồ; chuyên ngành môi trường

Thời gian: Học vào các ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần; Khai giảng tháng 5 năm 2021.

Nội dung: Thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến.

Học phí: 2.000.000/Học viên/Khóa học.

Cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng đăng ký theo mẫu đính kèm gửi về Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo địa chỉ: số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua Email ttdtcbcc@gmail.com; ttdtcbcc@hunre.edu.vn trước ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Phan Thị Thơ hoặc Bà Trương Thị Thảo chuyên viên văn phòng Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Điện thoại cơ quan: 0243.8385149; Di động 0386.750.292 (Bà Phan Thị Thơ), 0978.020.767 (Bà Trương Thị Thảo)./.

 Content Editor ‭[5]‬