MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức Cục Biến đổi khí hậu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, căn cứ các quy định về tuyển dụng viên chức, Cục Biến đổi khí hậu Thông báo tuyển dụng 03 Viên chức của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu và 04 viên chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp.

  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 08h00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 đến 17h00 ngày 04 tháng 6 năm 2021 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Biến đổi khí hậu, Phòng A406, tầng 4 nhà A, địa chỉ số 10 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Số điện thoại cố định: 0432.7759430.
  • Số điện thoại di động: 0947.860686.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây

 Content Editor ‭[5]‬