MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 và Tọa đàm “Giám sát Đại dương - Dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ sinh kế biển”

Năm 2021, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) chọn Chủ đề “Đại dương - thời tiết và khí hậu của chúng ta” cho Ngày Khí tượng thế giới (ngày 23/3), thông điệp trọng tâm là kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất .

Để tổ chức hưởng ứng sự kiện ý nghĩa nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 và Tọa đàm về “Giám sát Đại dương - Dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ sinh kế biển”, cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 09h00, thứ Ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 15, trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ số 08 phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố. Thông tin chi tiết xin liên hệ Tổng cục Khí tượng Thủy văn (qua Văn phòng Tổng cục, bà Lê Thu Hạnh, số điện thoại: 0914901282).

 Content Editor ‭[5]‬