Xem chí tiết văn bản dự thảo

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ cấu trúc địa chất, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

Tên file - DTTT_DCCT_VEN_BIEN.doc
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số văn bản
Ngày bắt đầu lấy góp ý 29 / 09 / 2017
Ngày kết thúc lấy góp ý 29 / 11 / 2017
Tải file - File: 1
 
Danh sách các góp ý cho dự thảo
STT Các góp ý Ngày gửi
 
 
  Trở về   
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết