Xem chí tiết văn bản dự thảo

Dự thảo Thông tư quy định đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông,hồ

Tên file - Dự_thảo_thong_tu_danh_gia_suc_chiu_tai_ngay_03_10_2017.doc
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số văn bản
Ngày bắt đầu lấy góp ý 03 / 10 / 2017
Ngày kết thúc lấy góp ý 03 / 12 / 2017
Tải file - File: 1
 
Danh sách các góp ý cho dự thảo
STT Các góp ý Ngày gửi
 
 
  Trở về   
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết