Xem chí tiết văn bản dự thảo

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ du hồ chứa, đập dâng.

Tên file - 1._Du_thao_Thong_tu_DCTT_Lay_y_kien_final.doc
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số văn bản
Ngày bắt đầu lấy góp ý 14 / 09 / 2017
Ngày kết thúc lấy góp ý 14 / 11 / 2017
Tải file - File: 1
 
Danh sách các góp ý cho dự thảo
STT Các góp ý Ngày gửi
 
 
  Trở về   
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết