Xem chí tiết văn bản dự thảo

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Tên file - dthovnbnquyphmphplutngwebsitecabtn.zip
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Số văn bản
Ngày bắt đầu lấy góp ý 11 / 09 / 2017
Ngày kết thúc lấy góp ý 11 / 11 / 2017
Tải file - File: 1
 
Danh sách các góp ý cho dự thảo
STT Các góp ý Ngày gửi
 
 
  Trở về   
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết