Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
x

Gửi phản hồi

x

Gửi cho bạn bè


Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018


(03:30:15 PM, 10/01/2018)

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ năm 2018 như sau:

Theo đó, Lãnh đạo Bộ tiếp định kỳ mỗi tháng 01 ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng) và tiếp đột xuất theo quy định, cụ thể:

 

(Trường hợp có thay đổi lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo điều chỉnh). 


Địa điểm tiếp công dân: Tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

CTTĐT