TRANG LIÊN KẾT
Phiên họp dự kiến tổ chức vào ngày 24/11/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2016-2017 tại các Bộ và 11 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2018 và định hướng cho các năm tiếp theo.Chi tiết

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh gọn hạn chế khiếu kiện

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời triển khai các hoạt động trong thực tiễn.

Chi tiết

TP.HCM: Kiến nghị hỗ trợ trám, lấp giếng bảo vệ nguồn nước

TP.HCM đang trong quá trình đô thị hóa nhanh khiến nhiều diện tích mặt đất bị bê tông hóa, nhựa hóa; ao hồ, kênh rạch bị lấn chiếm, san lấp... nên lượng nước tự nhiên thấm vào lòng đất ngày càng suy giảm. Vì vậy, việc bảo vệ tầng nước ngầm đã trở thành vấn đề cấp bách.

Chi tiết

Các nỗ lực bảo tồn loài rùa ở Việt Nam

Công tác nghiên cứu, bảo tồn các loài rùa biển ở Việt Nam đã được Bộ Thủy sản trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản) phối hợp với các tổ chức bảo tồn quốc tế như IUCN, WWF tích cực triển khai từ những năm 1990 với nhiều chương trình dự án dài hạn trực tiếp bảo vệ...

Chi tiết

Chuyên gia hiến kế chống sạt lở

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ năm 2000 đến năm 2015, cả nước ghi nhận trên 150 đợt lũ quét, sạt lở, làm chết và mất tích hơn 646 người, hơn 9.700 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều công trình dân sinh, giao thông, thủy lợi bị hư hại, thiệt hại kinh tế ước tính 3300 tỷ...

Chi tiết

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động điều tra cơ bản lĩnh vực đo đạc và bản đồ

“Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo đạc và bản đồ phải được ứng dụng, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động điều tra cơ bản của ngành tài nguyên và môi trường, kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trực tiếp phục vụ mở mới và triển khai các...

Chi tiết

Giám sát diễn biến về TN&MT biển, đảo, BĐKH, hoạt động khai thác tài nguyên nước ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám

9 tháng đầu năm, trong lĩnh vực viễn thám, Bộ TN&MT đã tập trung xây dựng dự thảo Nghị định, các Thông tư quy định về hoạt động viễn thám. Cụ thể đã gửi lấy ý kiến chuyên gia đối với dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động viễn thám; ban hành 03 thông tư: quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám;...

Chi tiết

Thời tiết

31oC - 42oC