View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 01/07/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
27/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 01/05/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
03/2019/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc 26/04/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải vềTải về
02/2019/TT-BTNMT Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội - phục vụ công tác lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng 29/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
33/2018/TT-BTNMT Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển 12/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 08/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 01/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
03/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động viễn thám 20/02/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 15/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại 11/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
12345678910...