MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng trong nhà do khí phóng xạ gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liều hiệu dụng ngoài nhà do khí phóng xạ gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng trong nhà do bức xạ Gamma gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng ngoài nhà do bức xạ Gamma gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp đánh giá liều bức xạ do các nhân phóng xạ xâm nhập qua đường tiêu hóa 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ Radon trong nhà 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ Radon ngoài nhà 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ suất liều Gamma ngoài nhà 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về các yếu tố khí tượng thủy văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo 05/07/2019 05/09/2019 Góp ý Xem góp ý
12345

 Content Editor ‭[5]‬