MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn 13/10/2020 13/12/2020 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 12/10/2020 12/12/2020 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 05/10/2020 05/12/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương 25/09/2020 25/11/2020 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. 25/09/2020 25/11/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường 24/09/2020 24/11/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 22/09/2020 22/11/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh 21/09/2020 21/11/2020 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều; 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬