MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 19/03/2019 19/05/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường 04/03/2019 04/05/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định 22/02/2019 22/04/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình 22/02/2019 22/04/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình 22/02/2019 22/04/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 21/02/2019 28/03/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 15/02/2019 15/04/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 28/01/2019 28/03/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám 28/01/2019 28/03/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám 28/01/2019 28/03/2019 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬