MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo văn bản 22/05/2019 20/07/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ cở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 17/05/2019 15/07/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phan 5. Quan trắc ô dôn - bức xạ cực tím 16/05/2019 16/07/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6. Quan trắc thám không vô tuyến 16/05/2019 16/07/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7. Quan trắc gió trên cao 16/05/2019 16/07/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 08/05/2019 08/07/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ 06/05/2019 06/06/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn dự báo lũ 26/04/2019 26/06/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 24/04/2019 24/06/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ "Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước" 19/04/2019 19/06/2019 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬