MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật dự kiến bổ sung năm 2020 và dự kiến xây dựng năm 2021 14/09/2020 14/10/2020 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều; 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 13: Quan trắc khí tượng nông nghiệp. 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Sản phẩm xốp sử dụng chất trợ nở có tính cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất” nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và sức khỏe trong quá trình sản xuất xốp cách nhiệt có sử dụng chất trợ nở có tính cháy 06/09/2020 06/11/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 5 Mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn” 31/08/2020 31/10/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn 07/08/2020 07/10/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Nghị định quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 29/07/2020 29/09/2020 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 29/07/2020 29/09/2020 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật công tác khai đào công trình; lấy mẫu trong các công trình khoan, khai đào” 28/07/2020 28/09/2020 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬