MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 26/09/2019 26/10/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 20/09/2019 20/11/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ kháccho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 19/09/2019 19/11/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 11/09/2019 11/11/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 11/09/2019 11/11/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 10/09/2019 10/11/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra 04/09/2019 04/11/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 21/08/2019 21/10/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một phần và toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 21/08/2019 21/10/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 16/08/2019 16/10/2019 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬