MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 16/08/2019 16/10/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Danh sách sáng kiến cấp Bộ và cấp toàn quốc thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường (dự kiến) 14/08/2019 23/08/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 07/08/2019 07/10/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại 05/08/2019 30/08/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 05/08/2019 05/10/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng trong nhà do khí phóng xạ gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liều hiệu dụng ngoài nhà do khí phóng xạ gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng trong nhà do bức xạ Gamma gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng ngoài nhà do bức xạ Gamma gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp đánh giá liều bức xạ do các nhân phóng xạ xâm nhập qua đường tiêu hóa 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
1234

 Content Editor ‭[5]‬