MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 11/09/2019 11/11/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 11/09/2019 11/11/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 10/09/2019 10/11/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra 04/09/2019 04/11/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 21/08/2019 21/10/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một phần và toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 21/08/2019 21/10/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 16/08/2019 16/10/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 05/08/2019 05/10/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo TCVN: 2019 Đất, đá quặng đất hiếm - xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - phương pháp khối phố ICP - MS 26/06/2019 26/09/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo TCVN: 2019 Quặng Uran- xác định hàm lượng Uran, thory- phương pháp khối phố ( ICP - MS) 26/06/2019 26/09/2019 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬