MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 17/11/2020 17/01/2021 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng - Giang Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 16/11/2020 16/01/2021 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biến 11/11/2020 25/11/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng TNMT thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc TWc 04/11/2020 04/01/2021 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo 03 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia 29/10/2020 29/12/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn 13/10/2020 13/12/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 12/10/2020 12/12/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 05/10/2020 05/12/2020 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương 25/09/2020 25/11/2020 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. 25/09/2020 25/11/2020 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬