MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương 25/09/2020 25/11/2020 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. 25/09/2020 25/11/2020 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường 24/09/2020 24/11/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh 21/09/2020 21/11/2020 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật dự kiến bổ sung năm 2020 và dự kiến xây dựng năm 2021 14/09/2020 14/10/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều; 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 13: Quan trắc khí tượng nông nghiệp. 14/09/2020 14/11/2020 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Sản phẩm xốp sử dụng chất trợ nở có tính cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất” nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và sức khỏe trong quá trình sản xuất xốp cách nhiệt có sử dụng chất trợ nở có tính cháy 06/09/2020 06/11/2020 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 5 Mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn” 31/08/2020 31/10/2020 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬