View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
1604/BTNMT-TNN Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 06/04/2021 06/04/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
1454/BTNMT-TCQLĐĐ Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất 30/03/2021 30/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
1359/BTNMT-TĐKTTT Về công tác tuyên truyền năm 2021 25/03/2021 25/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
433/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 24/03/2021 24/03/2021 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
432/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 24/03/2021 24/03/2021 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
1213/BTNMT-VTQG Về việc cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. 17/03/2021 17/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
461/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 17/03/2021 17/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
1182/BTNMT-TCMT Về việc chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021. 15/03/2021 15/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
343/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 12/03/2021 12/03/2021 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
417/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 10/03/2021 10/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬