View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
06/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị 21/01/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 1. 06.signed_02 (1) (1).pdf
109/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 20/01/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 1. 109-qd-btnmt_Signed.pdf
235/BTNMT-TCMT Về việc Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 18/01/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân 1. 235-btnmt-tcmt_Signed về việc hưởng.pdf
76/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/01/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa 1. 76-qd-btnmt_Signed KH phổ biến giáo dục PL 2021.pdf
75/QĐ-BTNMT Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/01/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. 75-qd-btnmt_Signed.pdf
72/QĐ-BTNMT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020 14/01/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa 1. 72-qd-btnmt_Signed (1).pdf
7511/BTNMT-TCCB V/v tổ chức thi thăng hạng CDNN năm 2020 đối với viên chức chuyên ngành TN&MT của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 31/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa 1. 7511-btnmt-tccb_Signed.pdf Tổ chức t.pdf Tổ chức t.pdf Tổ chức t.pdf
2. Phụ lục 1.docx
3. Phụ lục 2.docx
3055/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 1. 3055-qd-btnmt_Signed.pdf KH CCHC 2021.pdf
2950/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 1. 2950-qd-btnmt_Signed.pdf
2852/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt Quyết định kết quả giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V 17/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 1. 2852-qd-btnmt_Signed.pdf
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬