View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
60/2010/QH12
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
17/11/2010
Ngày hiệu lực
01/07/2011
Trích yếu
Luật Khoáng sản
Nội dung