View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
167/2018/NĐ-CP​
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định của Chính phủ
File đính kèm
Ngày ký
26/12/2018
Ngày hiệu lực
10/02/2019
Trích yếu
Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
Nội dung