View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
24/2018/TT-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Ngày ký
15/11/2018
Ngày hiệu lực
01/01/2019
Trích yếu
Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Nội dung