View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
23/2020/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định của Chính phủ
File đính kèm
Ngày ký
24/02/2020
Ngày hiệu lực
10/04/2020
Trích yếu
Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Nội dung

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông