View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
09/2020/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ký
18/03/2020
Ngày hiệu lực
01/05/2020
Trích yếu
Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
Nội dung