View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
22/2019/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
25/12/2019
Ngày hiệu lực
25/06/2020
Trích yếu
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
Nội dung

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ