View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
1606/QĐ-TTg
Người ký
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ký
13/11/2019
Ngày hiệu lực
15/11/2019
Trích yếu
Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Nội dung

Quyết định số 1606/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương