View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
1605/QĐ-TTg
Người ký
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ký
13/11/2019
Ngày hiệu lực
15/11/2019
Trích yếu
ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả
Nội dung

Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả